Vest-Telemark i bilder og på film

Sjå to flotte filmar om Telemark og opplev den fine naturen som er her i Vest-Telemark. Eit besøk til våre museum er ikkje berre mange kulturinntrykk, det er og ein stor naturoppleving.