Klart for guidekurs 10. mai

Kurset passar for guidar og personar innafor serviceyrker som skal ta i mot gjester. Dagen vil gje deltakarane ei breiare platform av kunnskap om kva som skjer i Telemark, kor reisemåla ligg, kvifor ein skal besøke Telemark, og korleis ein skal ta i mot gjester.

Det blir enkel servering.

Alle får kursbevis frå Telemarkguiden.

Påmelding innan 1. mai til Telemarkguiden v/ Hege Ravdal, tlf. 41659624, e-post hr@vtm.no

Meir info om kurset kan du lese her