Norrøna arkivet på flyttefot

Telemark Museum og Vest-Telemark Museum samarbeider nå om privatarkiv: torsdag 8. mai vart Norrøna arkivet flytta til Vest Telemark.

Brynesteinshistorien går heilt tilbake til 1700-tallet, og produksjonen med å frakte brynestein fra Lårdal til Porsgrunn varte i perioden 1879-1952, fortel Benedikte Nes, som er samlingsansvarlig på Vest-Telemark Museum. 


Ho gler seg nå til å gå laus på arkivet.
- Brynestein frå Eidsborg  var faktisk Noregs fyrste eksportartikkel, og arkivet kan by på informasjon som forskarar er opptatt av, meiner Benedikte.. 

- Vi fikk arkivet fra en privat samler, og hit til Skien kom det for vel tre år siden. Arkviet skal deponeres hos Vest-Telemark Museum, de ordner, bevarer og publiserer på arkivportalen.no. Når vi får tilfredsstillende arkiv på plass i Telemark Museum, henter vi det hjem, forklarar Kirsten Tangen, arkivar ved Telemark Museum. 

Arkivsamarbeidet mellom dei to musea er initiert av Telemark fylkeskommune, og arbeidet med å få orden på Norrøna-arkivet kan du lese meir om her.
- Vi har mange ledige arkivhyller på museet i Eidsborg, og det er fint å få i gang eit samabeid, poengterar Nes.